Room for Requirements

LIVE

Kravdagen handlar om så mycket mer än föreläsningar. Vi vill öppna upp för diskussioner, givande samtal och utbyte av erfarenheter. Läs mer om vad Room for Requirements innebär här.

Room for Requirements är en diskussionsgrupp på LinkedIn där vi pratar om krav i alla möjliga branscher, verksamhetsanalys, vad som händer i branschen tipsar varandra om kurser och föreläsningar. Vi vill att Room for Requirements blir ett levande diskussionsforum, ett forum dit alla i branschen kan vända sig med frågor, ämnen att diskutera eller bara för att berätta om det senaste. Därför finns Room for Requirements Live. På Kravdagen kommer vi under dagen ta upp både ämnen och undersökningar där ni som besökare bjuds in till diskussion.