Tobias Nilsson

Söta katter, projektberoenden, och varför Jira inte alltid räcker till

Två perspektiv som har lätt att kollidera i moderna organisationer är det agila teamets egen bild av hur det går och ledningens bild av hur det går för alla de agila team som man har valt att tillsätta för att nå ett långsiktigt mål.

I detta vakuum av bristande samförstånd har det gjorts många tappra försök att överbrygga kommunikationsgapet med hjälp av digitala verktyg. Jira är kanske det verktyg som har vunnit allra mest mark i takt med att agila metoder har spridit sig. Frågan är vad Jiras framgångar egentligen beror på.


Om talaren: 

Tobias Nilsson är konsult från Knowit med ett specialintresse för kravanalys, coaching och kommunikation mellan människor. Med en bakgrund på verksamhetssidan har han i snart fem år jobbat huvudsakligen med agila metoder och utvecklingsteam i snabbrörliga och föränderliga miljöer. Bland rollerna han har haft ingår Scrum Master, Product Owner, Sales Controller, Kravanalytiker och Projektledare.