Staffan Melin

Staffan Melin

Krav från alla håll

Hur ska man arbeta med krav? Idag finns det verkligen inte bara ett svar på den frågan. Synsätten är många och spretiga. Ska man vara agil eller inte? Behövs krav? Och vad gör en kravanalytiker jämfört med en business analyst?

Det finns en uppsjö av rollbeskrivningar och titlar för den som jobbar med krav. Kravanalytiker, kravhanterare, kravledare eller business analyst. Eller kanske något helt annat. Åsikterna om vad en kravanalytiker gör går också isär och det spelar såklart roll om det är en agil eller mer traditionell organisation. 

Staffan går på ett lättsamt sätt igenom lite olika synsätt på kravhantering och vad de olika synsätten kan leda till. 


Om talaren: 

Staffan Melin är VD på Knowit Require AB. Han har arbetat med kravhantering på såväl små som stora företag, både privata och offentlig sektor. Engagemanget för krav är stort och han håller många kurser och föreläsningar i ämnet för både företag och högskolor.