Robert Wallerblad

Unconscious bias

Varje dag tar vi massor av olika beslut. Ofta tycker vi att vi tar genomtänkta beslut, men gör vi verkligen det?

Det finns en mängd olika saker som påverkar hur vi tolkar information och hur vi tar beslut. I sitt tal pratar Robert om de fällor man lätt hamnar i när hjärnan tar genvägar och kategoriserar personer utefter snabbt avläsbara attribut. Vad kan det ha för konsekvenser och vad kan man göra åt det?


Om talaren:

Robert har jobbat med IT-system som är förknippade till produktutveckling i olika former i 15+ år. I det arbetet har han stöttat kunder inom ett brett spektrum av industrier; medical device, retail, försvarsindustri och tillverkningsindustri. Robert är social och kreativ, och med sin breda industriella och professionella bakgrund besitter Robert en god förmåga att bemöta både verksamhet och IT på ett väl anpassat sätt och nivå.