Patrik Enqvist

10 säkra tecken på att du jobbar på ett "storföretag"

Under sin karriär som systemutvecklare har Patrik sett en handfull försök att arbeta agilt och hinder som varit återkommande. Under det här talet går han igenom de 10 jobbigaste hindren, och vad man kan göra åt dem.

Har du någon gång jobbat på ett företag som försökt ställa om till att bli mer agila? Har du känt att det kanske inte riktigt gått så smidigt som det var tänkt? Då är det här talet för dig. Patrik går igenom de jobbigaste hindren för att ställa om till agilt, orsaken till att de finns och möjliga alternativ till hur man skulle kunna göra istället. Du kommer skratta lite, men också gråta inombords eftersom igenkänningsfaktorn är hög. 


Om talaren: 

Patrik Enqvist är senior utvecklare på Avanza där han just nu jobbar i pensions- och försäkringsteamet. Karriären inom systemutveckling började någon gång runt 1994 och har hållit sig mestadels inom bank- och finansindustrin. Numera är han ett fan av agil utveckling och en varm förespråkare för testdriven design. Förutom systemutveckling har han alltid gillat att sprida sin kunskap och håller internkurser i bland annat story slicing och scenario-testning.