Mikael Sköld

Effektkartläggning

Om du någon gång funderat på vad en effektkarta egentligen är och vad man har den till är det här talet för dig. Mikael visar med enkla exempel hur effektkartläggning kan användas i fler situationer än du kanske tror.

Effektkartläggning lär dig att beskriva krav på nytta så att alla förstår – och ser samma sak. Effektkartan skapar de bästa förutsättningarna för att göra god design, att testa lösningar tidigt och att utvärdera standardlösningar. Den gör det också möjligt för projektledaren och produktägaren att förstå, beskriva och ta beslut om vilka prioriteringar som ska göras. Effektkartan kan användas när som i en verksamhet, i starten av ett projekt, innan upphandling eller för att  förbättra befintliga lösningar.

Om talaren:

Mikael är konsult på InUse och både jobbar med, föreläser om och håller kurser i UX.