Hans Brattberg

hansbrattberg1 beskuren 1000x1414 beskuren 653x655
Hur förändras vårt arbetssätt ifall vi kan ta en idé från start till mål betydligt snabbare än idag? Ifall vi har snabb tillgång till de som vet vad som behövs och de som ska ta fram funktion?

Talet kommer att innehålla interaktiva övningar och korta diskussioner kring återkopplingsslingor, effektiv kommunikation, öppna och stängda krav, värdeströmmar och horisontell utveckling.

Victoria Normark

victoria kopia 2 beskuren 1844x1747
Varför använder utvecklingsteam Scrum? Scrum är bra när teamet vill uppnå ett mål genom att iterera genom flera små delmål. Scrum skapar transparens, alla får samma information samtidigt och det blir tydligt vilka konkreta uppgifter vi behöver lösa för att ta oss i mål. Vi kan också hjälpa varandra att lösa uppgifterna.

Alexander von Essen

alexander2
På ytan finns det knappt två branscher som är så olika som IT- och byggbranschen. Men skrapar man bort det översta lagret så upptäcker man att det faktiskt finns fler likheter än skillnader. I den här föreläsningen berättar Alexander hur framgångsrikt Require infört några av IT-branschens bästa metoder i byggprojekt men också fått ovärderliga erfarenheter som vi tillämpar i IT-projekt.

Lars Leijonborg

larsleijonborg
Kommunikation och facilitering av samtal och förhandlingar är något alla som arbetar i projekt med många intressenter behöver kunna. Lars Leijonborg berättar om hur det gick till när Sverige vann tävlan om forskningsanläggningen ESS, som nu byggs i Lund.

Peter Antman

IMG_5355
Peter Antman är Tribe Lead på Spotify. Där arbetar han med att hjälpa utvecklare att hjälpa andra utvecklare. Peter har en bakgrund som agil organisationscoach på Crisp och som utvecklingschef. Hans passion är att växa och stödja organisationer som levererar mjukvara.

Sam A. Kishaish

samkishaish
Agil coachning har gått från att vara en nischad tjänst till att vara något som de flesta större konsultbolag erbjuder. Scrum, kanban och agila metoder har blivit en naturlig del av system och produktutveckling, och även organisationer som inte anammat filosofin bakom de agila värderingarna har funnit värde i att utnyttja en del av de verktyg som gjorts populära av scrum och eXtreme Programing.