Penny Pullan

Pennypullan
Have you spent ages trying to get people to sign off their requirements that you’ve carefully documented? Do you work in complex situations where it’s almost impossible to understand what’s happening and all the different perspectives? Do you ever find that people just don’t engage with your work?

SOS Alarm

Kravdagen
Utmaningen för SOS Alarm var att skapa en enkel, digital passagelösning för att ge blåljusaktörer tillgång till fastigheter i syfte att skapa snabbare och effektivare hjälpinsatser.

Mikael Sköld

mikaelskold
Om du någon gång funderat på vad en effektkarta egentligen är och vad man har den till är det här talet för dig. Mikael visar med enkla exempel hur effektkartläggning kan användas i fler situationer än du kanske tror.

PG Wettsjö

pgwettsjo
Vad kostar egentligen dålig kommunikation? Vad är det som gör att vi ibland inte kommunicerar så bra som vi borde? Hur bra vore det inte om vi kunde ge vår omgivning en positiv chock?

Claudia Michalik

claudia_michalik
"I know what I need to do, but they won't let me". Without doubt, business analysts play a crucial part in every project. With their extensive frameworks and toolkits, they are the backbone of projects and a multi-disciplined enabler for change. However, their role is not always easy. Different stakeholders have different views on what a business analyst should or should not deliver. And often these views change from project to project.

Patrik Enqvist

patrik
Under sin karriär som systemutvecklare har Patrik sett en handfull försök att arbeta agilt och hinder som varit återkommande. Under det här talet går han igenom de 10 jobbigaste hindren, och vad man kan göra åt dem.

Staffan Melin

Staffan Melin
Hur ska man arbeta med krav? Idag finns det verkligen inte bara ett svar på den frågan. Synsätten är många och spretiga. Ska man vara agil eller inte? Behövs krav? Och vad gör en kravanalytiker jämfört med en business analyst?