SOS Alarm

sosalarm
Utmaningen för SOS Alarm var att skapa enkla, digitala passagelösningar för att ge blåljusaktörer tillgång till fastigheter i syfte att skapa snabbare och effektivare hjälpinsatser.

Staffan Melin

Staffan Melin
Hur ska man arbeta med krav? Idag finns det verkligen inte bara ett svar på den frågan. Synsätten är många och spretiga. Ska man vara agil eller inte? Behövs krav? Och vad gör en kravanalytiker jämfört med en business analyst?

Tobias Nilsson

Tobias
Två perspektiv som har lätt att kollidera i moderna organisationer är det agila teamets egen bild av hur det går och ledningens bild av hur det går för alla de agila team som man har valt att tillsätta för att nå ett långsiktigt mål.