Kravdagen 2017 ägde rum den 21 mars 2017 och fram till nästa års upplaga är bokningen stängd.